Christelijke Basisschool De Til Thesinge

Kerkstraat 6 | 9797 PD Thesinge | Gemeente Ten Boer
T 050 302 11 72 | til@vcpong.nl


Bouwcommissie

Klussen op school

Regelmatig zijn er op en om school klussen te doen. Een groep enthousiaste ouders kan hiervoor door de directeur benaderd worden. De bouwcommissie vergadert ongeveer 3 keer per jaar. Aan het einde van het schooljaar wordt een klussendag georganiseerd. Alle ouders en verzorgers van de leerlingen worden uitgenodigd om deze zaterdag mee te helpen met klussen die gedaan moeten worden. Als afsluiting volgt een gezellig samenzijn. Coördinator van de bouwcommissie is Appie Ridder.