Christelijke Basisschool De Til Thesinge

Kerkstraat 6 | 9797 PD Thesinge | Gemeente Ten Boer
T 050 302 11 72 | til@vcpong.nl


De Vreedzame School

 

De Til is een gecertificeerde Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klassencultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Dit schooljaar worden er leerling mediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Met De Vreedzame School realiseert de school een pedagogisch klimaat waarin leerkrachten en kinderen zich prettig voelen, goed kunnen werken, en waarmee de school een bijdrage levert aan de vorming van ‘democratisch burgerschap’.

(bron: www.vreedzameschool.nl)

Mediatoren: Wat doen ze?