Christelijke Basisschool De Til Thesinge

Kerkstraat 6 | 9797 PD Thesinge | Gemeente Ten Boer
T 050 302 11 72 | til@vcpong.nl


Koffie drinken

Actuele onderwijsonderwerpen

Drie keer per schooljaar organiseren we een koffiemoment. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom om naar school te komen om een kop koffie of thee te drinken. Samen met de directeur wordt er gesproken over actuele onderwijsonderwerpen. Soms wordt een gastspreker uitgenodigd.

De data van de koffieochtenden vindt u op de schooljaarkalender en in het ouderportaal van Parnassys