Christelijke Basisschool De Til Thesinge

Kerkstraat 6 | 9797 PD Thesinge | Gemeente Ten Boer
T 050 302 11 72 | til@vcpong.nl


Luizenopsporingsteam

Luizen

Een aantal keren per jaar controleren een aantal moeders de haren van uw kind op ongewenst gezelschap. Op deze manier proberen we onze school luisvrij te houden. Wilt u als ouder ook geregeld de haren van uw kind onderzoeken op verdachte beestjes? Wanneer u iets ontdekt, geeft u dit dan a.u.b. door aan de leerkracht. Wij kunnen de andere ouders dan attenderen op hoofdluis zodat, door te nemen maatregelen, verspreiding zoveel mogelijk wordt tegengehouden. Voor alle duidelijkheid: luizen zitten graag op schone hoofden en haren. 


Volgende controle?

U kunt in het ouderportaal van Parnassys of in de nieuwsbrief lezen wanneer het LOT gaat controleren. Het luizenprotocol ligt ter inzage bij de directeur.