Christelijke Basisschool De Til Thesinge

Kerkstraat 6 | 9797 PD Thesinge | Gemeente Ten Boer
T 050 302 11 72 | til@vcpong.nl


Oudercommissie

Oudercommissie op De Til

Op CBS De Til is ouderbetrokkenheid een belangrijk item. De Oudercommissie (OC) is daar een goed voorbeeld van. De oudercommissie vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. De OC draagt bij aan de communicatie tussen directie, ouders en medezeggenschapsraad en vervult vooral een belangrijke rol bij het organiseren van activiteiten. De oudercommissie is actief betrokken bij de uitvoering van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Als OC-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind en bent u nauw betrokken bij de school en de activiteiten. Meer informatie is te vinden in de notitie over Ouderbetokkenheid.

Download de notitie


De oudercommissie bestaat uit

De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:

Monique Dolfijn
Jolanda Bol
Miranda Winkels
Myla Uitham
Marianne Blaauw
En namens het team: Annette Hoekstra

Het emailadres van de oudercommissie is or@cbsdetil.nl