Christelijke Basisschool De Til Thesinge

Kerkstraat 6 | 9797 PD Thesinge | Gemeente Ten Boer
T 050 302 11 72 | til@vcpong.nl


Worden wie je bent

Visie

De missie, de bedoeling van ons onderwijs op De Til is uiteraard: Passend onderwijs voor alle kinderen opdat ze allemaal optimaal tot ontwikkeling komen (competentie) en allemaal goed voorbereid hun eigen plaats (autonomie) in de samenleving (relatie) kunnen innemen.

Op De Til:

  • Is elk kind er één
  • Houden we rekening met de mogelijkheden van elk kind
  • Staat de ontwikkelingsvraag van het kind centraal
  • Krijgt een kind een breed en passend onderwijsaanbod (op zowel sociaal emotioneel- kennis- en kunstzinnig gebied)
  • Respecteren ouders, kinderen en leerkrachten elkaar

Om dit zo goed mogelijk te realiseren werken we vanuit onze visie dat betekenisvol en in samenhang leren belangrijk is.

Onze visie is terug te vinden in de keuzes die we maken m.b.t. sociaal emotionele vorming (De Til is een Vreedzame School), wereldoriëntatie (Da Vinci), moet zijn godsdienstige vorming (Da Vinci) en ouderbetrokkenheid. We werken opbrengst- en handelingsgericht, vanuit toetsen en observaties, waarbij het belang van het individuele kind voorop staat.


Ouderbetrokkenheid

Wat we ook belangrijk vinden, is ouderbetrokkenheid. Vele ouders vervullen taken binnen de school (klassenouder, MR/OR lid, bouwcommissie, LOT moeder etc.). Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor ouders zoals inloopspreekuren, koffieochtenden en ouderavonden. We weten uit onderzoek dat kinderen zich beter ontwikkelen als ouders en de school samen werken. We zien ouders als onze educatieve partners.

Zorg

Trots zijn we op onze zorgstructuur. Ieder kind ontwikkelt zich anders. Sommige kinderen hebben extra begeleiding nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. We hebben in een zorg-document vastgelegd wat uw kind van ons mag verwachten.

Download hier het SOP

 

De leerkracht

We zijn er van overtuigd dat de leerkracht er toe doet. Dit betekent in de praktijk dat leerkrachten zich opstellen als professionals en op de hoogte blijven van de actualiteiten in het onderwijs. De leerkrachten laten zich ieder jaar scholen op onderwerpen die actueel zijn en staan open voor reflectie. Hetzelfde geldt voor de directeur.